This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Port of helsinki

Port of Helsinki

Helsingin satama tarjoaa aluspalvelu, kierto ajeluita ja muita nähtävyyksiä. 

Nähtävyyksiä on laivoja ja saaristoja. 

kesällä on noin 400 000 matkustaja

 

  • Aluspalvelu on esim. Risteily ja laivapalvelu 

  • Turva laivamatkailu on tärkein 

Matkustajaperminaalien palveluita  

  • Neuvontapiste 

  • Kutsupisteet 

  • Hissit 

  • Inva WC 

  • Invapysäköinti

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username